Pearl ×

+662 291 7888

โปรแกรมทัวร์

Chill Sun...Sand Oman (WY)

คืน

3

วัน

5

ราคาเริ่มต้น

42,888

สายการบิน

Oman Air (WY)

ทัวร์โอมาน

N/A

คำแนะนำเพิ่มเติม

เที่ยวโอมาน ดินแดนตะวันออกกลางที่แสนมีเสน่ห์

  • ป้อม Al Jalali
  • ทะเลทรายวาฮิบา
  • หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด
  • มัสยิดสุลต่านกาบูส
  • เมืองหลวงมัสกัต


N/A

วันที่

1

กรุงเทพฯ –มัสกัต (-/-/)

06.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน โมมานแอร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ ของบริษัทคอยต้อนรับ

14.35 น.

เหินฟ้าสู่กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน โดยสายการบิน โอมานแอร์ (Oman Air)  เที่ยวบินที่ WY-812

17.25 น.

ถึงสนามบินกรุงมัสกัต เมืองหลวงของประเทศโอมาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เดินทางเข้าสู่โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่

2

มัสยิดสุลต่านกาบูส-พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์-ป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts- Opera House-ตลาดมูตรา (B-L-D)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

มัสยิดสุลต่านกาบูส (Sultan Qaboos Grand Mosque) มัสยิดแห่งนี้ได้รับการการขนานนามว่าเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในคาบสมุทรอาหรับ ภายนอกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบมัสยิดอิสลาม มีลักษณะเป็นโดมตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมที่มั่นคง ยิ่งใหญ่ โอ่งโถง และสวยงาม โดยรอบปลูกต้นไม้ และดอกไม้ประดับอย่างรมรื่น ภายในโถงกลางมีพรมทอมือไร้รอยต่อ ลวดลายวิจิตรงดงามที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของโลก โดยใช้เวลาทอกว่า 4 ปี และโคมไฟระย้า ความสูง 14 เมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ประดับอยู่กลางโถงละหมาด เชื่อว่าใครได้ก้าวเข้ามายังมัสยิดกาบูสแห่งนี้ต้องพบกับเพราะความยิ่งใหญ่อลังการ และความสวยงามแบบที่ชมยากจริงๆ

จากนั้น ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (Bait Al Zubair Museum) เดิมเป็นบ้านของครอบครัว Al Zubair และต่อมาได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธ เครื่องประดับ และ เครื่องแต่งกาย พร้อมกับสิ่งของเครื่องใช้และภาพถ่ายอัน เก่าแก่ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้สะท้อนถึงความร่ำรวยทางวัฒนธรรมและ ประเพณีของชนชาติโอมาน

เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นเดินทาง ชมป้อม Al Jalali และ Al Mirani Forts สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 และตั้งอยู่ที่ท่าเรือเมือง Old Muscat ในตอนเหนือของประเทศโอมาน ป้อมทั้งสองถูกสร้างโดยชาวโปรตุเกสเพื่อปกป้องท่าเรือ Al Jalali ตั้งอยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางด้านตะวันออกของท่าเรือขณะที่ Al Mirani อยู่บนโขดหินโผล่ออกมาทางฝั่งตะวันตก เพื่อป้องกันการโจมตีของศัตรูจากทางทะเล

นำท่านเดินทางชม Royal Opera House แห่งนครมัสกัต (Muscat) ตั้งอยู่บริเวรถนนแห่งศิลปะดนตรีและวัฒนธรรมของโอมาน สร้างโดยคำสั่งของ สุลต่าน Sultan Qaboos แห่งโอมาน เริ่มสร้างในปี 2007 และสร้างเสร็จในปี 2011 The Royal Opera House Muscat มีความจุสูงสุด 1,100 ที่นั่ง ประกอบด้วยโรงละคร, ห้องชมดนตรี, สวนที่สวยงาม, ตลาดศิลปะ, ร้านอาหารระดับสูงและ ศูนย์รวมศิลปะและดนตรี โอเปร่าเฮ้าส์แห่งนี้ สร้างโดย สถาปัตยกรรมแบบอิสลามผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแบบอิตาลี

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึก หรือของฝากต่างๆของประเทศโอมาน ณ ตลาดมูตรา เป็นหนึ่งในตลาดอาหรับที่เก่าแก่ที่สุดในตะวันออกกลาง ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือใจกลางเมืองเก่า (Old Muscat) สถาปัตยกรรมตัวตลาดเป็นแบบอาหรับร่วมสมัย มุงหลังคาไม้และติดหน้าต่างกระจกสีสันสดใส ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าของโบราณ ผ้าพื้นเมือง เครื่องเงิน เครื่องเทศ รวมถึงร้านกาแฟและคาเฟ่เล็กๆ ใครอยากสัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการซื้อขายแบบดั้งเดิมของโอมานต้องห้ามพลาดมาเดินช้อปเดิมชมและลองชิมอาหารท้องถิ่นที่นี่ ตลาดมูตราเปิดบริการทุกวัน โดยแบ่งออกเป็นสองช่วงเวลาคือ 08.00 – 13.00 น. และเวลา 17.00 – 21.00 น. แต่ในวันศุกร์จะเปิดแค่ช่วงเย็นตั้งแต่ 17.00 – 21.00 น.

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม............ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

วันที่

3

หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด-ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) (B-L-D)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ออกเดินทางจากมหานครมัสกัต (Muscat) และมุ่งหน้าสู่หุบเขาที่งดงามที่สุดในโอมาน หุบเขาวาดิ บานิ คาลิด (Wadi Bani Khalid) เดินทางผ่านเทือกเขาฮาจาร์ (Hajar) และเพลิดเพลินไปกับการชมสระน้ำและโขดหินในหุบเขา

วาดิบานิคาลิด (Wadi Bani Khalid) โอเอซิสที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก พบกับสวยน้ำสีเขียวมรกตที่ไหลเข้าสู่หุบเขาแห่งนี้ และสระน้ำขนาดใหญ่ที่ประดับประดาไปด้วยโขดหินจากธรรมชาติมากมาย จนออกมาเป็นภาพอันสวยงามและน่าประทับใจ จากนั้น คุณจะได้ออกไปตะลุยเนินทรายที่ ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Desert) ซึ่งคุณจะได้รับความรู้สึกราวกับว่ากำลังอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง Mad Max! เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารกลางวันแบบปิกนิค ก่อนจะเดินทางไปยังหมู่บ้านมูไดริบ (Mudairib) เพื่อชมวิถชีวิตของชาวทะเลทราย รู้สึกถึงความตื่นเต้นเร้าใจกับการขี่รถตะลุยเนินทรายที่ทะเลทรายวาฮิบา (Wahiba Sands) สัมผัสวิถีชีวิตของชาวทะเลทรายในอาหรับ ด้วยการเยี่ยมชมหมู่บ้านชาวอาหรับ

จบทริปการเดินทางที่แสนประทับใจนี้ด้วยบรรยากาศ พระอาทิคย์ลับขอบฟ้า โดยมีฉากเป็นทะเลทราย ที่สวยงาม จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองมัสกัต

ค่ำ

บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หรือ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก โรงแรม............ ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่

4

ล่องเรือชมปลาโลมา- Muscat Grand Mall (B-/-)

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

ล่องเรือชมปลาโลมา คุณจะเพลิดเพลินไปกับวิวชายฝั่งอันสวยงามของอ่าวโอมาน ไปยังจุดชมปลาโลมา ปลาโลมาแหวกว่างลากผ่านเกลียวคลื่นกระโดดน้ำเล่น นับเป็นภาพที่หาดูได้ยากเป็นอย่างมาก การชมปลาโลมาของเรานี้ เราจะพยายามรบกวนถิ่นอาศัยของปลาโลมาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ปลาโลมารู้สึกปลอดภัยและยังคงอาศัยอยู่ในถิ่นที่อยู่เดิมอย่างสันติสุขต่อไป ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศ ท่ามกลางฝูงปลาโลมาและทิวทัศน์อันสงบนิ่งของเช้านี้ที่คุณจะประทับใจจนลืมไม่ลง

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมัสกัต เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝาก และของที่ระลึกต่างๆ Muscat Grand Mall

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการเหลือกเดินซื้อของฝาก สมควรแก เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงมัสกัต เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 

21.20 น.

ออกเดินทางจากกรุงโอมาน โดยสายการบินโอมานแอร์ (Oman Air) เที่ยวบินที่ WY817

วันที่

5

กรุงเทพฯ

06.20 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ พร้อมความประทับใจ   

บอกต่อคนรู้จักของคุณ

สมัครรับข่าวสาร Pearl Vacation

รับรู้รายละเอียดและสิทธิิประโยชน์ล่าสุดก่อนใคร ผ่านทางอีเมล์ที่ได้ทำการลงทะเบียนไว้กับระบบ

ติดตามเราเพิ่มเติมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค